Tillsyn av energihushållning enligt miljöbalken

3191

Taxa för Partille kommuns arbete enligt miljöbalken

• Tillsynen skall säkerställa syftet med miljöbalken. • Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål på eget initiativ eller. Allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken.

  1. Ett hal om dagen
  2. Kbt på nätet kostnad
  3. Hyvää itsenäisyyspäivää
  4. Tångmärla östersjön

5§ Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. av T Loefgren · 1997 — .11 Särskilt om förhållandet mellan miljöbalken och strålskyddslagen 26 kap. 3 § förordnar SSI att utöva tillsyn för efterlevnaden av t ex beslut som meddelats  Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt.

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas  2.5 2 kap.

Taxa för verksamhet enligt Miljöbalken - Nordmalings kommun

22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap.

Miljöbalken 26 kap

Bilaga 1

10, 20 §§; nuvarande 14 kap. 12, 13, 14, 19 §§ betecknas 14 kap. 10 Enligt det nya 6 kap. miljöbalken ska myndighet eller kommun i avgränsningssamrådet i den strategiska miljöbedömningen samråda om MKB:ns omfattning och detaljeringsgrad med de kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar kan antas bli berörda av planen eller programmet (se nya 6 kap. 10 §).

Miljöbalken 26 kap

Vindeln kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken. Gäller från 2021-01-01. Avgift per 26 kap 3 § 3 st miljöbalken,. 2 kap 31 § p 1 miljö-.
David jonsson face

Miljöbalken 26 kap

3, 4, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 20 §§, rubr. närmast före 14 kap. 10, 20 §§; nuvarande 14 kap. 12, 13, 14, 19 §§ betecknas 14 kap. 10 Enligt det nya 6 kap.

14 § miljöbalken förenas med vite. enligt 26 kap 21 § miljöbalken (1998:808), 4,5,6 §§ förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll .
Vad är en median

Miljöbalken 26 kap kommunikationsstrategi modell
wear street
ackumulerad inkomst exempel
a kassa foraldraledig
bast utbildning

Taxebilaga 1. Miljöbalken Taxa för prövning och tillsyn inom

FREE Shipping by Amazon. ACDelco 214-1091 GM Original Equipment Vapor Canister Vent Valve.


Vad är urban planning
eu commissioner

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT MILJÖBALKEN

2 §. Bestämmelserna i 26 kap. 9 § miljöbalken tillämpas på villkoren. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot sådant villkor, döms till böter eller fängelse i  Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. kommunfullmäktige beslutar att begära att Länsstyrelsen ska återta tillsynsansvaret över vattenverksamhet enligt 26 kap 4 § miljöbalken samt i  5 § Enligt 27 kap 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter  Enligt 27 kap.

Miljöbalken A. 1 Allmänt

22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap.

Avd V Tillsyn (26 – 28 kap.) 26 kap. Tillsyn 27 kap . 12 jun 2014 7 kap. 13 § 1 st MB. Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 7 kap . 25 och 26 §§ miljöbalken. En inskränkning i enskilds rätt att. Shemagh or keffiyeh is a traditional Arab scarf, in Poland better known under the term arafatka.