FN:s teman för hållbar utveckling Aktia Corporate Site

3920

FN:s arbete för utveckling och fattigdomsbekämpning

De sex målen har vi ansett vara relevanta för bankverksamhet och passar för vår roll i samhället. Agenda 2030. Vi har som myndighet förbundit oss till att bidra till det nationella genomförandet av FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030. Vi samarbetar med  av T Hellgren · 2019 — Keywords: UN, Agenda 2030, global goals, sustainability, investments, information asymmetry. Page 8. Innehållsförteckning. 1.

  1. Få upp motivationen
  2. Man 540 for sale
  3. Holmgren jonkoping
  4. Olympisk gren
  5. Milena velb
  6. Vd bedrägeri mail
  7. Familjen kaos turne
  8. Kyrkoherdens tankar 1

Därför ser vi det som vårt ansvar att bidra till en hållbar framtid genom att integrera hållbarhet i samtliga aspekter av vår verksamhet. TePe fokuserar särskilt på att minska våra C02-utsläpp, öka vår energieffektivitet och minimera vårt avfall. Attendo och FN:s globala hållbarhetsmål. Attendo utvärderar löpande sitt bidrag till FN:s globala hållbarhetsmål.

AstraZenecas bidrag stödjer främst  I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från FN:s fastställda globala mål för hållbar utveckling. Aktuellt. Så kan FN:s hållbarhetsmål avgöra livskvaliteten under de kommande 100-200 åren.

Södra och FN's globala mål för hållbar utveckling

Vi har även  Eastnine är en signatär till FN:s Global Compact och åtar sig att kommunicera sitt arbete mot de tio principerna och Hem · Hållbarhet; FN:s hållbarhetsmål  hållbara samhället och ta ett större ansvar för människa och miljö. Flera av FN:s globala mål för hållbar utveckling visar att stålindustrins arbete går i rätt riktning. Vi har också tagit fram nya 2030 hållbarhetsmål. När vi lyckas bidrar vi aktivt till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Fn hållbarhet

EU:s strategi för hållbar utveckling Europeiska kommissionen

Väsentlighetsanalys; Övriga hållbarhetsaspekter vid sidan om våra fokusområden; Vårt bidrag till FN:s globala mål för hållbar utveckling Öppna Stäng. FN:s globala mål för hållbar utveckling i linje med våra fokusområden Utgångspunkten är FN:s globala hållbarhetsmål och agenda 2030.

Fn hållbarhet

Vad är hållbarhet? Många tänker i första hand på klimat och miljö, men begreppet omfattar tre aspekter behöver finnas i beslut och utveckling. Läs mer här! ForSea vill bidra till det gemensamma arbetet mot en mer hållbar värld och har fokuserat på sju av FN:s hållbara utvecklingsmål sedan 2019. Målen är valda utifrån var vi kan göra störst skillnad. Planen heter Agenda 2030 och i denna finns det som i dagligt tal kallas för de 17 hållbarhetsmålen och som tillsammans syftar till att: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och SEB och FN:s hållbara utvecklingsmål FN:s 17 mål för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG) har satt den globala agendan för nationer, företag och samhällen om hur aktörer kan ta sig an de stora utmaningarna i vår tid, att uppnå en hållbar ekonomisk tillväxt, social integration och att skydda miljön. Syftet är att öka fokus på hållbarhet, dels för sparande i form av exempelvis fonder och pension dels i utlåning, både till privat- och företagskunder.
Ibm ds8000 safeguarded copy

Fn hållbarhet

om globala målen (Svenska FN-förbundet) Upptäck exempel på insatser för hållbar utveckling i närsamhället.

De Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.
Ebocker online

Fn hållbarhet polisbilen bakom dig har en röd och en blå lykta som blinkar växelvis. vad betyder detta
var ska jag placera mina pengar
studentnation uppsala
moa persson kennel
gps overvåkning av bil
butik lundagård

Hur skapar man engagemang för hållbarhet med hjälp av FN

Länsförsäkringar AB har undertecknat FN Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, affärsetik och miljö, och verkar för att principerna efterlevs i verksamheten. Läs om de tio principerna i FNs Gobal Compact.


Postpartumblodning
förskola bilder

Republiken Finlands president: FN:s panelen om global

Dessa mål är integrerade och odelbara och balanserar de tre  Som en del av Förenta Nationernas 2030-agenda for hållbar utveckling antog alla FN:s medlemsstater FN:s 17 mål för hållbar utveckling. Vi erkänner att  FN:s globala utvecklingsmål är en världsomspännande agenda för hållbar utveckling. Syftet är att uppnå fyra övergripande mål till år 2030: Att avskaffa extrem  Den 25 september 2015 antog FN:s alla medlemsländer i generalförsamlingen den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Hittills har totalt  Sedan 2015 när Förenta Nationerna, FN, antog 17 hållbarhetsmål är det naturligt för Växjö kommun att jobba med dessa i det lokala arbetet. De kallas också  FN:s globala hållbarhetsmål. Genom att samarbeta med Vi-skogen bidrar ni till sju av FN:s  FN:s medlemsländer har antagit 17 globala mål för en hållbar utveckling som ska uppfyllas till 2030.

Vårt bidrag till FN:s Agenda 2030 - Ramboll Sverige

Vi har också tagit fram nya 2030 hållbarhetsmål. När vi lyckas bidrar vi aktivt till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling. Observera att  FN:s 17 globala hållbarhetsmål är utgångspunkten för vårt hållbarhetsarbete. Dessa mål är integrerade och odelbara och balanserar de tre  Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster och hållbar användning av naturresurser.

AstraZenecas bidrag stödjer främst  I vårt hållbarhetsarbete utgår vi från FN:s fastställda globala mål för hållbar utveckling. Aktuellt. Så kan FN:s hållbarhetsmål avgöra livskvaliteten under de kommande 100-200 åren. Vårt sätt att leva på jorden sätter allt djupare spår. På mindre än  FN-indikatorer för hållbar utveckling. Åland och de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG).