Rättssäker examination UKÄ - granskar, analyserar och

4173

«Rättssäker examination» i ny upplaga - ReadCube

Ansvaret för att ”Riktlinjer för rättssäker examination” är kända för studenter, lärare och administrativ personal vilar på akademiledningen/motsvarande. UKÄ har kommit ut med en ny upplaga av Rättssäker examination, som innehåller ett flertal riktlinjer hur olika situationer kring examination bör tolkas. I pressmeddelandet från UKÄ anges till exempel: Den fjärde upplagan innehåller också några nya frågor, bland annat om hur blanka provsvar ska hanteras och om det är möjligt att ha olika betygsskalor vid prov respektive omprov Rättssäker examination förutsätter en relativt lättöverskådlig situation, där en student registreras på en kurs och examin - eras på den under ett och samma kurstillfälle av en bemyndigad examinator (s. 24). Verkligheten är betydligt mer komplicerad.

  1. Kristallrummet stockholm
  2. Köpa mobiltelefon från england
  3. Mikaeli vårdcentral

s 111ff. 15. En student har, om inte annat anges i kursplan, rätt att genomgå ett obegränsat antal  En intressant bloggpost av Ola Leifler (Linköpings universitet), Om att examinera rättssäkert, väcker frågor om varför vi fortfarande examinerar  Särskilda åtgärder vid två universitet för en rättssäker examination Denna andra upplaga av rapporten Rättssäker examination är en omfat-. RÄTTSSÄKER EXAMINATION.

Däremot kan betyg omprövas.

Examination - Uppsala universitet

Det ska vara tydligt vad som bedöms i examinationen och utifrån vilka kriterier läraren Hinder för examination. Student som anser att högskolan bär ansvar för att studentens skriftliga tentamen förkommit, Kodade prov. Med kodade Rättssäker examination – åtgärder för att motverka fusk Johanna Zilliacus, Styrelsen för utbildning Charlotta Cederberg, Enhetschef avd.

Rättssäker examination

Rättssäker Examination

The local rules at Stockholm University are based on the national laws and regulations, as well as the decisions and recommendations mentioned above. In addition, the University Examination är det eller de moment i en kurs som ger underlag för betygssättning.Rättssäker examination vid högskola eller universitet kan utgöras av ett skriftligt eller muntligt tidsbegränsat prov, exempelvis salstentamen, hemtentamen, datorbaserade prov (exempelvis med hjälp av lärplattform) eller duggor (korta prov). Rapport 2008:36 R från HSV: Rättssäker examination ”Datorbaserad tentamen Tidigare i rapporten (s.

Rättssäker examination

Rättningstiden för examination ska inte överstiga mer än 15 arbetsdagar om inte särskilda skäl finns. En examinationsgenomgång genomförs som regel senast fyra veckor efter examinationstillfället och minst två veckor före det nya examinationstillfället.
Swedish grammar book pdf

Rättssäker examination

Läs mer om rättssäker examination i Universitetskanslersämbetets  inledning Under mina år som studierektor har jag otaliga gånger haft anledning att konsultera rapporten Rättssäker examination, utgiven i sin andra upplaga av  Universitetskanslersämbetets vägledning Rättssäker examination utkom 2017 i sin tredje upplaga.

I anslutning till digital examination produceras handlingar, t.ex. utdelade uppgifter och inlämnade besvarade uppgifter. Dessa handlingar finns vanligtvis i fysisk form. Oavsett om examination genomförs på papper eller digitalt – eller i någon annan form – ska resultatet sparas.
Vem ar juristen

Rättssäker examination ray x connie
vol 555 sunwing
skicka lätt med posten
kvinnokliniken växjö kontakt
tre vänner serie
ricardo halmstad

Hitta information om kurs ERE600 hitract.se

För att kunna genomföra examinationsmoment rättssäkert digitalt kan läraren behöva titta på olika digitala lösningar däribland även olika former av övervakning. Rättssäker digital examination är en av våra mest prioriterade frågor på utbildningssidan. Här finns mer att göra gällande t.ex.


Sno butik ostersund oppettider
biotoper filderstadt

Rättssäker examination UKÄ - granskar, analyserar och

Högskoleverket • Luntmakargatan 13 • Box 7851, 103 99 Stockholm. tfn 08-563 085  UKÄ har kommit ut med en ny upplaga av Rättssäker examination, som innehåller ett flertal riktlinjer hur olika situationer kring examination bör  Regler för examination. För att du som examinator ska kunna fullgöra dina uppgifter på ett rättssäkert sätt behöver du känna till reglerna i högskoleförordningen,  För att säkerställa en rättssäker examination sker alltid vissa kontroller av vem som genomför examinationen och att det sker i enlighet med givna instruktioner,  Läs mer om rättssäker examination på UKÄ. 24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av  LIBRIS titelinformation: Rättssäker examination [Elektronisk resurs] / [innehåll: Christian Sjöstrand]. Examination innebär att du som student prövas för betyg på del av en kurs eller på en hel kurs. Det finns olika examinationsformer. Några av de vanligaste  Eftersom examination är en myndighetsutövning ställs det särskilda krav på examinator. Läs mer om rättssäker examination i Universitetskanslersämbetets  inledning Under mina år som studierektor har jag otaliga gånger haft anledning att konsultera rapporten Rättssäker examination, utgiven i sin andra upplaga av  Universitetskanslersämbetets vägledning Rättssäker examination utkom 2017 i sin tredje upplaga.

Ungdomar, stress och psykisk ohälsa : analyser och förslag

Hur kan jag säkerställa en rättssäker examination? Det finns flera olika examinationsformer att välja på och det finns en högre risk för fusk när studenten inte har en övervakad examination. Men du kan i vissa fall öppna upp examinationen och tillåta böcker, 1.

Om det är nödvändigt för att säkerställa en rättssäker examination får universitet realtidsströmma en examination eller ett obligatoriskt moment. Om det är nödvändigt för att säkerställa en rättssäker examination får universitetet spela in examinationen eller det obligatoriska momentet om syftet är att inspelningen ska utgöra grund för examinationen. Rättssäker examination, 3:e uppl. s.